A Message for my Scandinavian Readers

Jag har genom åren och på olika sätt fått vänner över hela världen. För att inte exkludera dessa skriver jag nästan uteslutande på engelska. Tro inte att jag försöker vara snobbig eller att det jag skriver på engelska är särskilt avancerat eller märkvärdigt på något sätt. Det går alltså utmärkt att skriva kommentarer, eller skriva till mig direkt, på svenska/norska/danska.

Tack för uppmärksamheten.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: